O nas

Rzeszów, styczeń 2021

Plan pracy

KOŁA NAUKOWEGO MATEMATYKÓW

Uniwersytetu Rzeszowskiego

na rok 2021

Cele i program działania:

  1. Czynny udział w seminariach naukowych oraz wykładach otwartych.
  2. Promowanie matematyki poprzez portale społecznościowe, w szczególności stronę „Rzeszowski Blog Matematyczny” na Facebooku.
  3. Twórcza praca członków KNM prowadząca do opublikowania artykułów naukowych.
  4. Organizacja w ramach zapotrzebowania zajęć wyrównawczych dla studentów chcących poprawić swoje wyniki w nauce.
  5. Organizacja regularnych cotygodniowych spotkań Koła (na których będą poruszane zagadnienia matematyczne).
  6. Przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci gazetek do gabloty.
  7. Studiowanie artykułów matematycznych.
  8. Poznawanie anglojęzycznej terminologii z zakresu matematyki wyższej.
  9. Pomoc w organizacji konkursu „Pomysłowe URoki matematyki”.
  10. Włączanie się w promowanie Kolegium Nauk Przyrodniczych. Członkowie KNM przygotują warsztaty i referaty poświęcone ciekawym zagadnieniom związanym z matematyką, które zachęcą uczniów szkół ponadpodstawowych do podjęcia studiów na kierunku matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Uwagi końcowe:

Plan pracy został opracowany po przeanalizowaniu zainteresowań studentów i możliwości członków KNM. Autorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikowania lub uzupełniania go w ciągu roku akademickiego.