Konferencja θβℓιcℤε 2018 – krótka relacja

Na wstępie chciałbym podziękować Panu Dziekanowi prof. dr. hab. Ołehowi Łopuszańskiemu oraz opiekunowi KNM Panu mgr. Kamilowi Orzechowskiemu za umożliwienie reprezentowania KNM w konferencji.

W dniach 11-13 maja 2018 roku na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się już V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki „θβℓιcℤε”, w której, kierowany pierwotnie chęcią pogłębiania wiedzy, jako student i reprezentant KNM UR miałem przyjemność uczestniczyć. Ale może od początku…

Zanim została podjęta decyzja o wyjeździe, istniały pewne obawy, iż posiadany zasób wiedzy zdobyty na studiach (jestem w końcu dopiero studentem pierwszego roku) może okazać się niewystarczający do zrozumienia jakichkolwiek prezentowanych tematów. Niemniej jednak jeszcze przed rozpoczęciem konferencji podczas rozmów ze starszymi stażem studenckim, a nawet doktoranckim, uczestnikami okazało się, iż nie tyle jest istotna wiedza, co chęć do jej zdobywania oraz poszerzania, jak i posiadanie co najmniej minimalnego obycia w myśleniu w sposób ścisły.

Prezentowane wykłady były różnorodne zarówno pod względem tematyki, jak i  wiedzy wymaganej do ich zrozumienia. Jedne były łatwiejsze, wygłaszane przez studentów pierwszego roku – na przykład „Od problemu Monty’ego Halla do problemu n pudełek”, nieco trudniejsze, studentów starszych lat, również doktorantów, jak i doktorów – na przykład „Liczby Fibonacciego inaczej, od klasyki po algebry Clifforda”, po całkiem trudne – prezentowany przez prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego „Sumy wykładnicze i funkcje L”.

Jak to zwykle na konferencjach bywa – jest wiele osób z całej Polski, a czasu stosunkowo niewiele. Zawsze jest jednak możliwość poznania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zarówno podczas czasu poświęconego na prelekcje, sesję plakatową, przerwy kawowe, jak i wycieczkę, quiz czy spotkanie integracyjne albo zwyczajnie wieczorem w hostelu.

θβℓιcℤε, choć byłem na nim pierwszy raz, ma już swoją historię i z roku na rok się rozwija, aktywnie reagując na interesujące tematy. Jak zostało publicznie ogłoszone, w przyszłym roku planowana jest specjalna sesja poświęcona analizie danych, która to staje się coraz popularniejsza (czego odzwierciedleniem jest planowana nowa specjalność na Uniwersytecie Rzeszowskim). Organizatorzy dbają o to, aby wszyscy uczestnicy byli zadowoleni – jako przykład może podam, że serwowane posiłki były również dla wegetarian, jak i wegan, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Łukasz Kochańczyk

Spotkanie – wtorek 17 kwietnia 2018 r.

W dniu dzisiejszym członkowie KNM zajmowali się ocenianiem prac z konkursu „URoki Matematyki w piątek trzynastego”, który odbył się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 13.04.2018 r.

Konkurs składał się z dwóch części.  Część pierwsza to pięć (trochę) rozrywkowych, niestandardowych zadań, a druga bardziej standardowa. Naszym zadaniem było opracowanie rozwiązań,  jak i stworzenie klucza odpowiedzi do drugiej części konkursu.

Arkusz oraz propozycje rozwiązań pojawią się wkrótce.

Spotkanie – wtorek 27 marca 2018 r.

Na spotkaniu KNM zajmowaliśmy się równaniami trzeciego stopnia.

Uczestnikom spotkania na podstawie przedmiotu „Algebra liniowa z geometrią” jest dobrze znane pojęcie ciała liczb zespolonych, wobec czego postanowiliśmy wykorzystać związane z nim umiejętności do poszerzenia wiedzy na temat rozwiązywania równań trzeciego stopnia. Ujmując ogólnie problem, uczestnicy, znając zasadnicze twierdzenie algebry, wiedzieli, że takowe rozwiązanie istnieje. Celem krótkiej prelekcji było zatem przedstawienie wyprowadzenia ogólnego rozwiązania, jak również próby rozwiązania kilku przykładów, w tym zajęcie się przypadkiem znanym pod tajemniczą nazwą casus irreducibilis.

W niedalekiej przyszłości do niniejszego postu zostanie dodany załącznik w formacie pdf z materiałem z prelekcji.

Łukasz Kochańczyk